Ton Adema

Ton Adema

Dirigent
Ton Adema is in 1959 te Voorschoten geboren. Hij studeerde orgel bij Ben Feij, Kees van Houten en Haite van der Schaaf. Hij rondde zijn studie Schoolmuziek af aan het Hilversums Conservatorium. Ton is werkzaam als muziekdocent aan de Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen. Hij is dirigent van koren en ensembles uit Kampen en omstreken. Als organist en dirigent werkt hij mee aan verschillende cd-opnamen.
Niels Adema

Niels Adema

Repetitor/Begeleider
Niels Adema is in 1986 te Hilversum geboren. Vanaf zijn zesde levensjaar kreeg hij orgelles van Ton Adema. Daarna kreeg hij les van Toon Hagen in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle. Momenteel studeert hij hoofdvak orgel bij Reitze Smits aan de HKU. Bij verscheidene orgelconcoursen viel hij in de prijzen. Daarnaast is hij werkzaam als docent muziek op het Van Lodenstein College te Kesteren en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Rijssen. Ook is hij vanaf zijn vijftiende levensjaar organist in de Gereformeerde Gemeente te Kampen. Als dirigent en begeleider is hij actief bij verscheidene koren.
Mark van Winkelen

Mark van Winkelen

Voorzitter
Mark van Winkelen is in 1994 geboren te Gouda. Na orgellessen bij Gerrit Christiaan de Gier aan de muziekschool te Gouda, werd hij kerkorganist in de Gereformeerde Gemeente in die plaats. Ondertussen volgde hij (kist)orgellessen bij Gerard de Wit in Zwijndrecht. Vanaf jonge leeftijd zong Mark, eerst op het kinderkoor, daarna op gemengde koren in de omgeving, en van 2012-2016 bij Dutch Baroque. Begin 2017 is Mark begonnen met zingen als tenor bij CRK Soli Deo Gloria en is hij in juni van dat jaar benoemd als voorzitter.
Arjan Heikoop

Arjan Heikoop

Secretaris
Arjan Heikoop is 34, getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn grootste liefhebberij, behalve zijn vrouw en kinderen, is muziek. Hij houdt van muziek in al zijn verschijningsvormen, maar om het zelf te maken, ligt zijn voorkeur bij klassieke muziek en ook daar weer in de meest brede zin van het woord. Hij is de secretaris van Soli Deo Gloria.
Siemen Fuite

Siemen Fuite

Penningmeester
Siemen Fuite is een geboren Kampenaar en een getogen inwoner van IJsselmuiden. Hij is 29 jaar. Zijn werkzame leven vult hij in als financieel adviseur a.i. bij diverse gemeenten. Daarnaast heeft hij een aantal werkzaamheden bij zijn detacheringsbureau, waar hij als ruim 7 jaar werkt. In zijn vrije tijd zingt hij graag en bezoekt hij mooie plekken in zowel binnen- als het (verre) buitenland. Vanaf november 2018 is hij met veel plezier de penningmeester van Soli Deo Gloria.