KAMPEN – Het presentatieconcert van het Jongvolwassenkoor Soli Deo Gloria jongstleden 11 november is geslaagd met een opkomst van ruim 300 mensen.

Het presentatieconcert had als doel het koor te presenteren en geld op te halen voor de stichting Kimon. Verder werkten de instrumentale ensembles ‘Animato’ en ‘Create Cantus’ mee aan de invulling van de avond.

In het nieuwe seizoen wordt er weer druk op nieuw repertoire gestudeerd, waaronder delen uit de Messiah van G.F. Händel en delen uit de Mattheus Passion van J.S. Bach.