versie 1.0, vastgesteld op 28 augustus 2019

Stichting CRK Soli Deo Gloria verwerkt persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, oud-leden, donateurs, sponsors, vrijwilligers, concertbezoekers en websitebezoekers. In deze privacyverklaring verwoorden we welke gegevens we met welk doel verzamelen.

Welke gegevens van wie?

We verzamelen de volgende gegevens:

  • Leden: Naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, werk/studiesituatie, startdatum op koor, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens, stemsoort, e-mail, foto’s en video, presentie tijdens repetities
  • Oud-leden: Naam, periode op koor, telefoon, mailadres, e-mail, foto’s en video
  • Solisten/musici/cursusleiders: Gegevens ten behoeve van de samenwerking met onze stichting.
  • Donateurs/sponsors: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bankgegevens
  • Vrijwilligers: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres

Met welk doel?

De bovengenoemde gegevens bewaren wij met het oog op de volgende doelen:

  • Ledenadministratie, contributieheffing
  • Het versturen van nieuwsbrieven
  • Het kunnen uitvoeren van alle taken met betrekking tot de organisatie van het koor en concerten

Foto’s worden gebruikt voor publicatie in kranten- of internetartikelen, op social media, op posters en wat verder nodig is voor het naar buiten treden als koor.

Bewaartermijn

Alle gegevens worden zo lang als nodig of wettelijk verplicht is, bewaard.

Delen

De gegevens worden met geen ander doel verstrekt dan het kunnen uitvoeren van de taken met betrekking tot de organisatie van het koor en concerten. Te denken valt aan het delen van gegevens met de bank, drukkerij (t.b.v. programmaboekjes en posters), KvK, KCZB of subsidieverstrekkers.

Beveiliging

De gegevens worden (digitaal) bewaard in een beschermde omgeving door het bestuur.

AVG-privacyrechten

Bezoek de site van de Autoriteit Persoonsgegevens om te weten te komen welke rechten u heeft als betrokkene.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of met betrekking tot de AVG kunt u contact opnemen via info@crksolideogloria.nl.

Aanpassen, verwijderen of overdragen van gegevens

Als u wilt dat wij gegevens van uw persoon aanpassen, verwijderen of overdragen, kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw verzoek in te willigen.

wijziging, verwijdering of overdragen van gegevens